مغار چیست ؟

در ابتدا باید بدانیم که مغار چیست:مغاروسیله ای تیز و برنده می باشد که در هنر منبت جهت کنده کاری … Read more